Leden 2014

Rok 2014

30. ledna 2014 v 18:54 | -tom-

Vyrážíme do roku 2014


Dne 18.1.2014 jsme uspořádali Výroční valnou hromadu za účasti 53 členů a 3 hostů, mezi nimiž byl starosta Obce Petr Švagr. Na Valné hromadě jsme přijali nového člena Filipa Vondru. Do roku 2014 tak vyrážíme v celkovém počtu 77 členů. Z toho je 14 žen a 63 mužů. Věkově máme 1 ženu a 1 muže ve věku do 18 let, 10 mužů a 9 žen ve věku 18-25 let a 52 mužů a 5 žen ve věku nad 25 let.
V roce 2014 máme v plánu se podílet na Masopustním průvodu, zabezpečit pálení čarodějnic, uspopřádat spolu s Obecním úřadem tradiční Běh do Bukovce. Zúčastníme se Okrskového cvičení a 6.9.2014 máme v plánu uspořádat 6. ročník soutěže O pohár starosty obce. V závěru roku pak plánujeme uspořádat dnes již tradiční rozsvícení Vánočního stromku. Další akce budou podle možností během roku doplánovány. Letos jsme z důvodu rekonstrukce Hostince U Švarců nemohli uspořádat Hasičský ples, ale doufáme, že po rekonstrukci uspořádáme náhradní společenskou akci v podobě taneční zábavy a snad se nám podaří i uspořádat letos již počtvrté pro naše ženy oslavu MDŽ. Během roku budou uspořádány brigády na údržbu hasičského majetku a také pro potřeby Obce, jak bylo na Valné hromadě našemu starostovi Obce přislíbeno.

Výbor sboru přivítá jakýkoliv námět, radu i pomoc při plnění povinností vyplývajících z našich stanov a ze závazků, které máme ve vztahu k naší Obci.
Napsat nám můžete na e-mail : sdh.zduchovice@seznam.cz