Leden 2013

VVH 2013

5. ledna 2013 v 21:32 | -tom-
Výbor sboru dobrovolných hasičů Zduchovice
svolává všechny členy
na

V Ý R O Č N Í V A L N O U H R O M A D U

dne 12. ledna 2013 od 18:00 hod.
v sále hostince "U Švarců"