Květen 2010

O pohár starosty SDH Dolní Hbity

30. května 2010 v 13:22 | -tom- |  Soutěže
Dne 29.5.2010 jsme se zúčastnili soutěže O pohár strosty SDH Dolní Hbity. Do soutěže jsme nasadili 3 družstva (2 muži, 1 ženy). Výsledky viz níže. K organizaci a průběhu nelze mít žádné připomínky. Letos opět vše probíhalo bez problémů a tímto i děkujeme SDH Dolní Hbity za pozvání.
sv. Florián


Okrsková soutěž 2010

kdy: 12.6.2010
kde: podle možností pořádajícího SDH Hrachov se uskuteční buď v Hrachově nebo v Drážkově (bude upřesněno v termínu do týdne před soutěží)
sraz : 11:00 hod. (začátek soutěže v 11:30 hod.)
předpokládá se účast 9 družstev (7 muži, 2 ženy)
velitel soutěže : V. Harvánek
rozhodčí : (zajistí pořádající sbor - přislíbil p. Vacek z Hříměždic, budou osloveni p. Dědina a Pácalt z Dolních Hbit))
startér : L. Čanda (Zduchovice)
časoměřiči : J. Muláček (Bražná), F. Daňhelka (Velká), F. Říha (Zduchovice)

Pohár

Aktuality

3. května 2010 v 21:09 | -tom- |  Soutěže
Z jednání Okrskové schůze dne 7.5.2010 konané v Drážkově :

Okrsková soutěž 2010

kdy: 12.6.2010
kde: podle možností pořádajícího SDH Hrachov se uskuteční buď v Hrachově nebo v Drážkově (bude upřesněno v termínu do týdne před soutěží)
sraz : 11:00 hod. (začátek soutěže v 11:30 hod.)
předpokládá se účast 9 družstev (7 muži, 2 ženy)
velitel soutěže : V. Harvánek
rozhodčí : (zajistí pořádající sbor - přislíbil p. Vacek z Hříměždic, budou osloveni p. Dědina a Pácalt z Dolních Hbit))
startér : L. Čanda (Zduchovice)
časoměřiči : J. Muláček (Bražná), F. Daňhelka (Velká), F. Říha (Zduchovice)

Pohár
Okrskovou soutěž dále navštívil p. Vácha a požádal o spolupráci při pořádání slavnostního otevření muzea ve špejcharu v Drážkově, které se koná dne 15.5.2010 ve 14:00 hod.
Sraz hasičů bude ve 12:30 hod. v Drážkově u hospody. Zde se upřesní celý průběh slavnosti.

Váchův špejchar v DrážkověCo se děje v našem okolí :


Dolní Hbity - kostel29.5.2010 - soutěž v Dolních Hbitech " O pohár starosty SDH "

sv. Florián

Kronika r. 2001

3. května 2010 v 20:42 | -tom- |  Pohled do kroniky
Rok 2001
                  V prvním roce 3. tisíciletí začínám psát první stranu v pořadí již třetí pamětní knihy Sboru dobrovolných hasičů ve Zduchovicích. Navazuji na zápisy svých předchůdců kronikářů, kteří zaznamenávali to podstatné, co se ve sboru událo od jeho založení v roce 1888 až do současnosti. Ačkoliv jsou v první knize jako zapisovatelé uváděni bratr František Nohejl starší, Karel Choura, učitel a Josef Švarc, toho času jednatel sboru, podle rukopisu se na prvních zápisech podílelo zapisovatelů více. Až od roku 1899 do roku 1943 byl zapisovatel jediný, v těch létech jednatel sboru, Josef Švarc, můj děd. Období let 1943 až 1969 nejsou kronikářsky zaznamenána, ale základní údaje o činnosti sboru jsou zapsány v knize velitelů, vedené od roku 1900 až do roku 1955. Zapisovateli byli velitelé František Mašek a Václav Pokorný.
                  Druhou pamětní knihu sboru začal psát při příležitosti otevření nové požární zbrojnice ve Zduchovicích 12. července 1970 bratr Jiří Černý. Po dobu třiceti let zaznamenával rok po roku všechny důležité události, týkající se činnosti sboru a jeho členů a do poslední stránky ji zaplnil. Své zápisy doplnil i dobovými fotografiemi.
                  V úvodu třetí pamětní knihy uvedu základní údaje o sboru a jeho technickém vybavení na počátku roku 2001. Sbor dobrovolných hasičů ve Zduchovicích má 55 členů. Jejich jmenný seznam je na zvláštním listě, který je přílohou této kroniky.

SLOŽENÍ VÝBORU SDH ZDUCHOVICE
Starosta:                                 František Říha č. 95, narozen 1945
Zástupce starosty:                 Jaroslav Hampejs č. 86, narozen 1948
Velitel:                                    Jiří Řehoř č. 112, narozen 1964
Jednatel:                                 Milan Vůcha č. 41, narozen 1938
Hospodář:                              František Králíček č. 34, narozen 1942
Strojník:                                 Tomáš Vůcha č. 41, narozen 1966
Preventista:                            Bohumil Kofroň č. 10, narozen 1947
Předseda KRK:                     Viktor Švarc, č. 3, narozen 1947
Členové výboru:                    Ladislav Čanda č. 60, narozen 1960
                                                Václav Černý č. 7, narozen 1941
                                                Vladimír Slepička č. 33, narozen 1961
Kronikář:                               Josef Švarc č. 80, narozen 1939

                  Nejmladším členem sboru je Robert Flachs, narozen 27. 12. 1984. Nejstarším členem pak Josef Černý, č. 10, narozen 30. 1. 1918.

Strojní vybavení sboru:

- motorová stříkačka PS 16 z roku 1936
- motorová stříkačka PS 12 z roku 1970
- motorová stříkačka PS 12 z roku 1998
- motorová stříkačka PS 8 z roku 1960, ta byla zakoupena od firmy APFas, Praha za 5 000 Kč na jaře 2001. Je ve velmi dobrém technickém stavu.
V renovaci je historická ruční dřevěná stříkačka o jejíž opravu pečuje Tomáš Vůcha a Josef Kadlec st. Pro dopravu po vyřazení autocisterny má sbor k dispozici ŠKODU 1203.

ČINNOST SBORU V ROCE 2001
                  5. ledna se konal v hostinci U ŠVARCŮ tradiční hasičský ples. Třebaže byl dobře připravován, vyvěšeny plakáty a včas rozneseny pozvánky, byla účast na něm slabší, jak už to poslední léta bývá. Díky členům sboru a ostatním občanům, kteří přispěly do tomboly, přinese ples čistý výdělek do hasičské pokladny 5 050 Kč.
                  13. ledna se od 18. hodiny konala VALNÁ HROMADA. Účastnilo se jí 35 členů sboru a hosté: okrskový starosta bratr Rudolf Rabina, delegát Okresního sdružení hasičů bratr Václav Špéchal a starosta kamýckého sboru bratr Václav Harvánek. Po přednesení zprávy o činnosti
byl zvolen nový kronikář sboru, tím se stal bratr Josef Švarc. Za nové členy sboru byli přijati Ladislav Černý a Josef Kohout mladší. Několika členům sboru bylo předáno Čestné uznání a medaile "Za věrnost". Po ukončení schůze bylo podáno občerstvení a k dobré náladě zahrál kamýcký hudebník Antonín Říha se synem.
                  Po dohodě se starostou OÚ p. Viktorem Švarcem se v průběhu měsíce ledna a února uskutečnily 4 brigády na výřezy křoví v okolí komunikace do Žebrakova. Konaly se o sobotách 20. ledna (účast 15 členů), 27. ledna (13 členů), 10. a 17. února (celkem 28 členů). Za provedenou práci získal náš sbor od OÚ celkem 25 000 Kč. V průběhu těchto brigád dostali hasiči nabídku chataře a podnikatele pana Hrabce, že zaplatí 2 000 Kč za výřez křovisek v chatové oblasti Žebrakova. Nabídka byla přijata a za takto mimořádně získané peníze byl pro brigádníky uspořádán večírek s občerstvením.
                  19. května se konala v Drážkově okrsková soutěž. Naše družstvo cvičilo ve složení: Řehoř Jiří, Packert Pavel, Flachs Robert, Kyselý Miloš, Kofroň Pavel, Švarc Viktor ml., Čanda Ladislav, Špindler Milan a Vejvoda František ml.
Soutěžila čtyři družstva a na 1. místě se umístilo družstvo našich mladých hasičů. Z nimi skončila družstva v pořadí Velká, Kamýk nad Vltavou, Drážkov.
                  16. června se konalo na fotbalovém hřišti ve Zduchovicích sportovní odpoledne pro děti, které organizovala MOČSŽ. V rámci této akce předvedlo naše požární družstvo hasicí techniku a požární útok.
                  14. července se požární družstvo zúčastnilo soutěže v Hříměždicích a skončilo na 6. místě ze 16-ti soutěžících družstev.
                  26. července zemřel dlouholetý člen našeho sboru bratr Josef Čámský ve věku 50 let. Jeho pohřbu v příbramské obřadní síni NA HVĚZDIČCE se zúčastnilo 9 členů sboru v uniformách, kteří stáli při smutečním obřadu čestnou stráž u rakve zesnulého.
                  18. srpna se konala v Lešeticích slavnost 100 let trvání tamního požárního sboru, jehož se zúčastnili i zástupci našeho sboru a požární družstvo se zúčastnilo soutěže. Tentokrát se mu příliš nevedlo.
                  Jednatel sboru Milan Vůcha zajišťoval účast manželských párů na propagační a prodejní akci společnosti TOP MORAVIA ART. Konala se večer 26. června v hostinci U Švarců. Účastníci dostali malé občerstvení a mohli si zakoupit předváděné titanové nádobí na pečení a vaření. Za zajištění účasti na této akci zaplatila předváděná firma našemu sboru 960 korun.


Zapsal do Kroniky Josef Švarc.
Do elektronické podoby přepsala Pavla Vůchová