Září 2009

Soutěž o pohár starosty Obce Zduchovice 2009

16. září 2009 v 19:05 | -tom- |  Soutěže
Dne 12.9.2009 proběhla na místním hřišti Soutěž o pohár starosty Obce Zduchovice. Do soutěže se přihlásilo 9 družstev mužů a 3 družstva žen.

Muži: Zduchovice "A", Zduchovice "B", Zduchovice "C", Dolní Hbity "A", Dolní Hbity "B", Luhy, Nečín, Hrachov a Velká.
Ženy : Zduchovice, Velká, Nečín

Všemu předcházela příprava sportoviště, před zahájením se také muselo hřiště ozvučit za laskavé pomoci pana Němečka z Dolních Hbit. SDH Dolní Hbity nám dále vyšel vstříc zapůjčením "bedny", nádrže a cisterny na doplňování vody. Po zahájení a nástupu, kterému velel Jiří Řehoř ze Zduchovic, se přistoupilo k losování pořadí startu jednotlivých soutěžících družstev. Celý průběh bedlivě sledoval tým rozhodčích a časoměřičů v čele s panem Františkem Spilkou (SDH Dolní Hbity) a členy Miroslavem Pácaltem (SDH Dolní Hbity), Ladislavem Dědinou (SDH Dolní Hbity), Pavlem Volfem (SDH Dolní Hbity), Václavem Harvánkem (SDH Kamýk nad Vlt.), Václavem Černým st. (SDH Zduchovice) a Vladimírem Slepičkou (SDH Zduchovice). Celou soutěž nám opět brilantně odkomentoval náš velitel Jirka Řehoř, výsledky zapisovali Miroslav Škach a Jaroslav Hampejs st.

Po prvím kole útoků přišla na řadu ukázka nové požární stříkačky TOHATSU, kterou nám přijeli prezentovat zástupci společnosti Výzbrojna požární ochrany, a.s. (můžete si ji blíže prohlédnout na http://www.vyzbrojna.cz/eshop/120202/6522/ ). Moc hezká mašinka, která hravě dokázala zásobovat 8 proudů C. Za ukázku děkujeme.

Po této ukázce pokračovala soutěž druhým kolem. K průběhu soutěže musím ještě upřesnit, že útok se konal netradičně "z bedny" na dva pokusy, přičemž se dosažené časy z obou pokusů sečetly, čímž vznikl výsledek určující konečné pořadí. V případě neplatného pokusu (přešlap, špatné spojení apod.) by dostalo družstvo penalizaci 2 min. - takový případ ale nenastal, všechny pokusy byly platné.

Konečné pořadí družstev :

muži

1. místo Dolní Hbity "A"
2. místo Dolní Hbity "B"
3. místo Luhy
4. místo Zduchovice "B"
5. místo Zduchovice "A"
6. místo Nečín
7. místo Zduchovice "C"
8. místo Velká
9. místo Hrachov

ženy

1. místo Zduchovice
2. místo Nečín
3. místo Velká


Složení našich družstev :

tým "A" - David Řehoř, Tomáš Králíček, Jan Jirsa, Roman Řehoř ml., Jakub Procházka, Michal Jirsa, Milan Štros
tým "B" - Jiří Řehoř, Jiří Štrob, Václav Vostarek ml., Jiří Kadlec ml., Aleš Kadlec, Lukáš Kadlec, David Řehoř
tým "C" - Miloš Kyselý, Tomáš Vůcha, Ladislav Čanda, Pavel Kofroň, Viktor Švarc ml., František Vejvoda ml., Michal Jirsa (musel zaskočit za Václava Vinczeho ml., který se nám nedostavil)

ženy - Martina Štefanová, Nikola Králíčková, Šárka Štrobová, Petra Kadlecová, Michaela Paterová, Pavla Vůchová/Barbora Staňková, Gábina Cintulová/Jana Nováková ml.


Závěrem ještě musím poděkovat sponzorům, kteří nám přispěli finančně nebo věcnými dary :


Obec Zduchovice
Viktor Švarc ml.
Tomáš Svoboda
Václav Vincze st.
Ervín Heinz
ing Vladimír Šefrna


Náš dík dále ještě patří těm co se postarali o naše občerstvování :

Lenka Řehořová
Lubomíra Vůchová
Tereza Vůchová
Martina Kofroňová
Šárka Štrobová
Petr Krejčí
Jana Králíčková


Tady je pár fotek na ukázku, ostatní najdete v : Galerie\FOTO 2009\O pohár starosty Obce Zduchovice ( http://sdhzduchovice.blog.cz/galerie/foto-2009/o-pohar-starosty-obce-zduchovice )