Historie do r.1945

15. června 2009 v 11:03 | -tom- |  Historie obce Zduchovice

Historie

Zduchovice se v historických pramenech objevují již v průběhu 11. století a až do roku 1270, kdy je Přemysl Otakar II. směnil a připojil ke Kamýku, patřily benediktinskému klášteru v Praze na Břevnově. Součástí kamýckého panství byla ves až do roku 1569, kdy ji Adam z Hradce prodal spolu se "zámkem pustým Kamejkem a městečkem Kamejkem" Janu Vojkovskému z Milhostic. Někdy po tomto roce je tedy možné předpokládat vznik prvního zdejšího panského sídla, zřejmě se však jednalo jen o menší stavbu ve starším hospodářském dvoře. Dnešní zámeček vznikl však dle dispozice i dochovaných architektonických detailů až později, nejspíše za Adama Leopolda Vratislava z Mitrovic někdy v polovině 17. století. V průběhu druhé poloviny tohoto století se majitelé Zduchovic často střídali, a to až do roku 1682, kdy je Jan František z Kaisersteinu vyměnil s Matějem Leopoldem z Rosenfeldu za Olešnou. Matěj Leopold však zemřel jen o několik měsíců později a dle jeho závěti připadl nakonec roku 1686 jeho majetek kanonii Strahovského premonstrátského kláštera. Podle mnoha dochovaných zápisů o stavu i průběžných opravách byl poté zámek stále využíván a někdy na počátku 18. století k němu byla ještě přistavěna kaple sv. Norberta.
© P. Vlček (in Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, LIBRI 2001)

Z historie obce

Zduchovice, podle historických písemných pramenů, patří k nejstarším obcím ve středních Čechách. První písemná zpráva je v listině českého panovníka Břetislava I. z roku 1045, jíž Břetislav daroval břevnovskému klášteru, mimo jiné, tři zduchovické poddané.
V roce 1277 se osada Zduchovice stává majetkem krále Přemysla Otakara II., který ji připojil k panství při hradu Kamýka.
Roku 1569 se dostalo panství do dědičné držby Vojkovských z Milhostic. V roce 1579 prodal Vilém Vojkovský obec Zduchovice Janu Ježovskému z Lub, majiteli Knína, jehož vnučka Ludmila pojala r. 1595 za manžela Václava Vratislava z Mitrovic, jemuž Zduchovice a Knín věnem přinesla.
Po vystřídání několika dalších majitelů (posledním byl Matěj Leopold z Rosenfeldu) přešel zduchovický statek do majetku Strahovského kláštera. Tvrz byla v letech 1730-1740 přestavěna na barokní zámek s kaplí sv. Norberta.
Na zdejším dvoře hospodařili strahovští kněží. Kněz, který bydlel v zámku zde sloužil mše a dohlížel na chod hospodářství. Protože kněží nebyli obeznámeni v zemědělské činnosti a dvůr nevynášel, pronajímali strahovští hospodářství nájemcům. Do roku 1885 zde hospodařil nájemce pan Nebeský z Příbrami, kterého pak vystřídal nájemce Jan Novák, který zavedl na dvoře vzorný pořádek a založil zámecký park. Jeho velikou zálibou byli koně, ciž se mu později stalo osudným. Když v roce 1908 vyjel s kočárem na Dobříš, tak při zpáteční cestě projíždějící auto koně splašilo, ti sjeli s kočárem do pole a pan Novák se při pádu zabil. Jeho paní vyvázla bez zranění, ale kočí utrpěl vážné zranění.
Další nájemci dvora byli František Jiroutek a po něm Vilém Havlík z Dlouhé Lhoty. Ten pak držel dvůr pouze jeden rok a pak jej předal svému bratru Karlu Havlíkovi, který hospodařil vzorně a zdejší hospodáře mnohému naučil.
V roce 1920 byla ve Zduchovicích provedena pozemková reforma, při které bylo drobným zemědělcům dáno do vlastnictví 102 ha polí a 3 ha luk. Zbytek dvora byl prodán Karlu Havlíkovi za 720 000,-Kč.
Karel Havlík zemřel v roce 1929 a po jeho smrti držela statek jeho žena Jarmila (rozená Zemanová z Kamýka), která se znovu provdala za advokáta zemské prokuratury dr. Šejhara. Po jejich smrti se ujal hospodářství syn Zdeněk Havlík.

Další zajímavosti z historie obce (do r. 1945)
r. 1713 - mnoho lidí zemřelo na mor. Také profesor páter Adrián Haberhaus, premonstrát, jenž vyučoval filozofii na Univerzitě pražské, zemřel na mor při své návštěvě Zduchovic 17.10.1713. Je pochován spolu se svým spolubratrem, knězem premonstrátem a zduchovickým farářem Bohuslavem Kavkou, který zemřel rovněž na mor 26.11. téhož roku, u kříže na kopci Jezerná za obcí.
r. 1714 - měly Zduchovice 7 stálých usedlých rodin.
25.5.1844 - byla započata stavba školní budovy (nynější budova OÚ).
r. 1879 - byla rozšířena zdejší škola na dvoutřídní. 2. třída byla zřízena v domě p. Fiřta, č.p.22.
r. 1898 - byla dokončena stavba nové školy s dvěma třídami a bytem pro řídícího učitele. Nejvyšší počet žáků ve zduchovické škole byl ve školním roce 1896-97. Tehdy ji navštěvovalo 166 dětí. Kromě zduchovických dětí sem docházely i děti ze Solenic, Větrova a Líšnice. V září 1897, kdy se začalo vyučovat v nově postavené škole ve Větrově, poklesl počet žáků ve zdejší škole na 85 dětí.
V letech 1914-1918 - v první světové válce zahynulo 14 zduchovických občanů, kterým byl v r. 1924 postaven v obci pomník.
15.3.1945 - musela obec přijmout 79 německých uprchlíků, utíkajících před postupující Rudou armádou. Byli ubytováni ve škole a v hostinci U Švarců. Děti proto nemohly do 16.června chodit do školy.
7.5.-9.5.1945 - projíždí obcí ustupující německá vojska.
9.5.1945 - příchod vojáků Rudé armády.

(zdroj: Brožura vydaná v r. 2008 ke 120. výročí založení SDH ve Zduchovicích - autoři Josef Švarc a Miroslav Škach)


budova bývalé školysocha sv. Jana Nepomuckého (stojící u školy)

Obecní úřad s památníkem padlých v I. sv. válce
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.