Červen 2009

Zpráva o Valné hromadě našeho sboru dne 20.6.2009

21. června 2009 v 12:41 | -tom-
Jak bylo předem naplánováno, dne 20.6.2009 proběhla Valná hromada našeho sboru. Přímo na Valné hromadě přijal výbor sboru 5 řádně podepsaných přihlášek dalších zájemců o členství v našem sboru (3 hasičky a 2 hasiči). S potěšením musím tedy konstatovat, že přesně v souladu s přijatým usnesením Výroční valné hromady našeho sboru, která proběhla dne 10.1.2009, se nám daří získávat nové mladé členy a dokonce v historii sboru máme konečně i ženy.

Další důležitou a mezníkovou událostí byla volba nového starosty sboru. Všemu předcházelo, že náš dosavadní hospodář Viktor Švarc st. požádal výbor o uvolnění z funkce. Výboru tedy nezbylo nic jiného, než tuto funkci obsadit novým členem. O vykonávání této funkce projevil zájem náš dosavadní starosta Miroslav Škach, který tuto funkci v minulosti již vykonával. Nezbylo tedy nic jiného, než zvolit z našich řad nového starostu. Výbor navrhl, aby se novým strostou stal Václav Černý st. (členem sboru je od roku 1969, řadu let je členem výboru, v minulosti rovněž zastával funkci strojníka). Navržený kandidát na starostu sboru Václav Černý st. byl Valnou hromadou jednomyslně zvolen.

Závěrem tedy ještě informace o našem sboru. K dnešnímu dni má náš sbor celkem 77 členů (66 hasičů a 11 žen) z toho 10 do 18let (4 mladí hasiči a 6 mladých hasiček).

sv. Florián


Soutěž o pohár starosty SDH Dolní Hbity dne 20.6.2009

21. června 2009 v 12:38 | -tom- |  Soutěže
Dne 20.6.2009 jsme se zúčastnili Soutěže o pohár starosty SDH Dolní Hbity, kam jsme byli pozváni našimi kamarády z Dolních Hbit.
K soutěži se přihlásilo celkem 10 družstev. SDH Rosovice, Dolní Hbity "A", Luhy, Zduchovice "A", Lhotka "B", Dolní Hbity "B", Čenkov, Lhotka "A", Velká a Zduchovice "B".

Naše barvy hájili :
Družstvo "A" ve složení
David Řehoř, Václav Černý st., Miloš Kyselý, František Vejvoda ml., Jakub Procházka, Milan Štros a Roman Řehoř.
Družstvo "B" ve složení
Václav Vostarek, Milan Pém ml., Vilém Škodný, Jakub Vondra, Jiří Štrob, Jiří Kadlec ml. a Tomáš Králíček.

Družstvo "A" skončilo na pěkném 4. místě (čas 28,91), ovšem na třetí místo (SDH Luhy) jsme ztráceli pouhých 0,38 sek. Družstvo "B" obsadilo 7. místo (čas 37,78) a za sebou nechali družstva SDH Čenkov, SDH Velká a družstvo pořádajícího sboru SDH Dolní Hbity "A", kterým se vůbec nedařilo.

K soutěži ještě doplňuji, že se útok prováděl na 2 hadice B a na nátřikové terče. Asi v polovině celého klání se přehnal nad sportovištěm silný déšť, takže povrch dolnohbitského hřiště byl po dešti mokrý.
Soutěž se hasičům z Dolních Hbit podařila zorganizovat velice dobře, žádné problémy nebyly, všem nám se zde líbilo a těšíme se, že nás příští rok naši kamarádi z Dolních Hbit zase pozvou, tak snad napřesrok budeme konečně taky "na bedně".

Kamarádi z Dolních Hbit - děkujeme.

K soutěži je v rubrice FOTO 2009 vše zdokumentováno ještě v obraze.


Pozvánka členům SDH Zduchovice na VH

15. června 2009 v 19:14 | -tom-
Po skončení shůze bude občerstvení a bratr hasič Venda Vincze nám zahraje pro dobrou náladu.

Funkcionáři hasičského sboru ve Zduchovicích od jeho založení v r.1888

15. června 2009 v 19:00 | -tom- |  Historie SDH Zduchovice

Funkcionáři hasičského sboru

Při sledování historie zduchovických hasičů bychom neměli zapomenout zmínit jména těch, kteří se o všechny úspěchy velkou měrou zasloužili, tedy obětavých funkcionářů.

Předsedové (starostové)
1888-93 Bedřich Mareš
1893-99 Josef Bartoš (rolník)
1899-1912 Jan Fejt
1923-26 Václav Říha
1926-34 František Větrovský
1934-43 František Šimánek
1944-57 Alois Silbernágel
1957-61 Václav Hampejs čp. 27
1961-69 Václav Štverák
1969-87 Jaroslav Kříž
1988-99 Vlastimil Kyselý
1999-2006 František Říha
2006-2009 Miroslav Škach
2009-2013 Václav Černý st.
2013- Jiří Řehoř

Velitelé
1888-94 Antonín Švarc
1894-98 Matěj Bláha
1898-99 Josef Bartoš
1899-1926 František Mašek
1926-58 Václav Pokorný
1958-85 František Řehoř
1985-96 František Králíček
1996-98 Milan Štros
1999-2013 Jiří Řehoř
2013- David Řehoř


Jednatelé
1888- Václav Hiesler
1893 Karel Choura
1898 František Mašek
1899 Josef Švarc
1934 Josef Stejskal
1935-47 Josef Švarc
1948-56 Viktor Švarc
1956-60 Václav Štverák
1960-76 Vlastimil Kyselý
1976-2005 Milan Vůcha
2005- Tomáš Vůcha

Pokladníci - hospodáři
1888-96 Václav Říha
1896-97 Jan Bartoš
1897-1900 František Řehoř
1901-27 Václav Říha
1928-68 František Řehoř
1968 Jaroslav Kříž
1969-80 Josef Černý čp. 10
1980-96 František Velas
1996-2005 Fratišek Králíček
2005-06 Miroslav Škach
2006-2009 Viktor Švarc st.
2009-2013 Miroslav Škach
2013- Martina Štefanová

Pozvánka

15. června 2009 v 11:08 | -tom-
Po skončení shůze bude občerstvení a bratr hasič Venda Vincze nám zahraje pro dobrou náladu.

Historie do r.1945

15. června 2009 v 11:03 | -tom- |  Historie obce Zduchovice

Historie

Zduchovice se v historických pramenech objevují již v průběhu 11. století a až do roku 1270, kdy je Přemysl Otakar II. směnil a připojil ke Kamýku, patřily benediktinskému klášteru v Praze na Břevnově. Součástí kamýckého panství byla ves až do roku 1569, kdy ji Adam z Hradce prodal spolu se "zámkem pustým Kamejkem a městečkem Kamejkem" Janu Vojkovskému z Milhostic. Někdy po tomto roce je tedy možné předpokládat vznik prvního zdejšího panského sídla, zřejmě se však jednalo jen o menší stavbu ve starším hospodářském dvoře. Dnešní zámeček vznikl však dle dispozice i dochovaných architektonických detailů až později, nejspíše za Adama Leopolda Vratislava z Mitrovic někdy v polovině 17. století. V průběhu druhé poloviny tohoto století se majitelé Zduchovic často střídali, a to až do roku 1682, kdy je Jan František z Kaisersteinu vyměnil s Matějem Leopoldem z Rosenfeldu za Olešnou. Matěj Leopold však zemřel jen o několik měsíců později a dle jeho závěti připadl nakonec roku 1686 jeho majetek kanonii Strahovského premonstrátského kláštera. Podle mnoha dochovaných zápisů o stavu i průběžných opravách byl poté zámek stále využíván a někdy na počátku 18. století k němu byla ještě přistavěna kaple sv. Norberta.
© P. Vlček (in Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, LIBRI 2001)

Z historie obce

Zduchovice, podle historických písemných pramenů, patří k nejstarším obcím ve středních Čechách. První písemná zpráva je v listině českého panovníka Břetislava I. z roku 1045, jíž Břetislav daroval břevnovskému klášteru, mimo jiné, tři zduchovické poddané.
V roce 1277 se osada Zduchovice stává majetkem krále Přemysla Otakara II., který ji připojil k panství při hradu Kamýka.
Roku 1569 se dostalo panství do dědičné držby Vojkovských z Milhostic. V roce 1579 prodal Vilém Vojkovský obec Zduchovice Janu Ježovskému z Lub, majiteli Knína, jehož vnučka Ludmila pojala r. 1595 za manžela Václava Vratislava z Mitrovic, jemuž Zduchovice a Knín věnem přinesla.
Po vystřídání několika dalších majitelů (posledním byl Matěj Leopold z Rosenfeldu) přešel zduchovický statek do majetku Strahovského kláštera. Tvrz byla v letech 1730-1740 přestavěna na barokní zámek s kaplí sv. Norberta.
Na zdejším dvoře hospodařili strahovští kněží. Kněz, který bydlel v zámku zde sloužil mše a dohlížel na chod hospodářství. Protože kněží nebyli obeznámeni v zemědělské činnosti a dvůr nevynášel, pronajímali strahovští hospodářství nájemcům. Do roku 1885 zde hospodařil nájemce pan Nebeský z Příbrami, kterého pak vystřídal nájemce Jan Novák, který zavedl na dvoře vzorný pořádek a založil zámecký park. Jeho velikou zálibou byli koně, ciž se mu později stalo osudným. Když v roce 1908 vyjel s kočárem na Dobříš, tak při zpáteční cestě projíždějící auto koně splašilo, ti sjeli s kočárem do pole a pan Novák se při pádu zabil. Jeho paní vyvázla bez zranění, ale kočí utrpěl vážné zranění.
Další nájemci dvora byli František Jiroutek a po něm Vilém Havlík z Dlouhé Lhoty. Ten pak držel dvůr pouze jeden rok a pak jej předal svému bratru Karlu Havlíkovi, který hospodařil vzorně a zdejší hospodáře mnohému naučil.
V roce 1920 byla ve Zduchovicích provedena pozemková reforma, při které bylo drobným zemědělcům dáno do vlastnictví 102 ha polí a 3 ha luk. Zbytek dvora byl prodán Karlu Havlíkovi za 720 000,-Kč.
Karel Havlík zemřel v roce 1929 a po jeho smrti držela statek jeho žena Jarmila (rozená Zemanová z Kamýka), která se znovu provdala za advokáta zemské prokuratury dr. Šejhara. Po jejich smrti se ujal hospodářství syn Zdeněk Havlík.

Další zajímavosti z historie obce (do r. 1945)
r. 1713 - mnoho lidí zemřelo na mor. Také profesor páter Adrián Haberhaus, premonstrát, jenž vyučoval filozofii na Univerzitě pražské, zemřel na mor při své návštěvě Zduchovic 17.10.1713. Je pochován spolu se svým spolubratrem, knězem premonstrátem a zduchovickým farářem Bohuslavem Kavkou, který zemřel rovněž na mor 26.11. téhož roku, u kříže na kopci Jezerná za obcí.
r. 1714 - měly Zduchovice 7 stálých usedlých rodin.
25.5.1844 - byla započata stavba školní budovy (nynější budova OÚ).
r. 1879 - byla rozšířena zdejší škola na dvoutřídní. 2. třída byla zřízena v domě p. Fiřta, č.p.22.
r. 1898 - byla dokončena stavba nové školy s dvěma třídami a bytem pro řídícího učitele. Nejvyšší počet žáků ve zduchovické škole byl ve školním roce 1896-97. Tehdy ji navštěvovalo 166 dětí. Kromě zduchovických dětí sem docházely i děti ze Solenic, Větrova a Líšnice. V září 1897, kdy se začalo vyučovat v nově postavené škole ve Větrově, poklesl počet žáků ve zdejší škole na 85 dětí.
V letech 1914-1918 - v první světové válce zahynulo 14 zduchovických občanů, kterým byl v r. 1924 postaven v obci pomník.
15.3.1945 - musela obec přijmout 79 německých uprchlíků, utíkajících před postupující Rudou armádou. Byli ubytováni ve škole a v hostinci U Švarců. Děti proto nemohly do 16.června chodit do školy.
7.5.-9.5.1945 - projíždí obcí ustupující německá vojska.
9.5.1945 - příchod vojáků Rudé armády.

(zdroj: Brožura vydaná v r. 2008 ke 120. výročí založení SDH ve Zduchovicích - autoři Josef Švarc a Miroslav Škach)


budova bývalé školysocha sv. Jana Nepomuckého (stojící u školy)

Obecní úřad s památníkem padlých v I. sv. válce

Historie obce po r. 1945

15. června 2009 v 10:55 | -tom- |  Historie obce Zduchovice
Poválečná historie Zduchovic

1. 11. 1945 - Ustanoveno "Družstvo pro rozvod elektrické energie ve Zduchovicích". Elektrifikace proběhla v průběhu dvou následujících let. "Rozsvícenská" se konala 6. června 1947.
r. 1946 - 18 místních rodin se odstěhovalo do pohraničí (3 rodiny se během 5 let vrátily). Tato skutečnost znamenala nejen značný úbytek pracovních sil v zemědělství, ale i úbytek dětí školou povinných. Tak se zase stala z dvoutřídní zduchovické školy jednotřídka s pěti odděleními a jedním vyučujícím, kterým byl do r. 1950 řídící Josef Vošahlík.
O pracovní síly přišel i majitel zámku Zdeněk Havlík a tak byl záhy celý zbytkový statek rozparcelován drobným zemědělcům. Budovu zámku dostal do správy MNV Zduchovicích. Špýchar pak dostal do užívání příbramský zemědělský výkupní podnik. Ostatní hospodářské budovy užívalo od r. 1952 tehdy založené místí JZD. Obytné místnosti zámku byly pak ještě asi 20 let využívány sociálně slabšími občany. Kaple sv. Norberta sloužila bohoslužbám při poutích a posvícení.
r. 1947 - V listopadu se začalo pracovat na stavbě vodovodu. Začátkem roku 1948 pak začala z vodojemu "Na Dolině" téci voda pro prvních 23 domácností.
r. 1951 - Byl založen přípravný výbor JZD. Jeho zakládajícími členy byli Rudolf Slepička, Bedřich Slepička, Josef Slepička, Miloslav Bláha, František Holeček a Václav Skalický. Na podzim r. 1952 bylo JZD ustaveno a jeho předsedou se stal Rudolf Slepička. Dochází ke scelování zemědělské půdy, dobytek je sveden do stájí bývalého velkostatku. Družstevníkům je ponechána jen jedna kráva a 0,5 ha záhumenků. Těm zemědělcům, kteří odmítli vstoupit do družstva, byly většinou ponechány pozemky horší bonity, které se nehodily pro scelení. Ještě hůře dopadli někteří větší rolníci, kteří ač se nebránili vstoupit do družstva, přesto byli označeni za kulaky a sabotéry. Nejsmutnější událostí bylo vystěhování rodiny Jaroslava Bartoše a ostudný proces s rolníkem Františkem Šimánkem. Byl jim zkonfiskován veškerý majetek a oba vyli několik let vězněni. Politický vývoj po roce 1948 vedl také k postupné likvidaci soukromých podnikatelů.
r. 1957-58 - Byl vybudován nový úsek silnice, který převedl trasu Příbram-Kamýk mimo střed naší obce. Rovněž byl započata stavba čtyř rodinných domků pro obyvatele obce Žebrakov, jejichž usedlosti byly v zátopovém pásmu budoucí Kamýcké údolní nádrže. Byly to rodiny Václava Ptáčka, Jaroslava Huptycha, Josefa Kůrky a Rekovských.
r. 1960 - Dokončena stavba kravína na Borkách.
r. 1963 - Byla upravena vyasfaltována průjezdná silnice obcí a cesta do Žebrakova. V příštím roce byla do Žebrakova zavedena elektrická síť.
1. 1. 1965 - Z JZD Zduchovice se stává farma Státního statku Kamýk.
Mnoho prospěšného a potřebného pro obec a zejména její obyvatele bylo vykonáno v letech 1970-80. Díky úsilí tehdejšího MNV, tehdejšího předsedy Vlastimila Kyselého a pochopení občanů, kteří se trpělivě a obětavě zapojovali do brigád na zvelebení obce.
V roce 1972 byl v obci instalován místní rozhlas a započata oprava střechy a věže zámku.
V roce 1973 začal na bývalém sportovním hřišti na Borkách Státní statek s výstavbou budovy s kancelářemi, kuchyní a jídelnou pro své zaměstnance. Náhradou za dosavadní hřiště vybudoval Statek nové hřiště na bývalé Bartošové zahradě.
V roce 1974 byla dokončena stavba požární nádrže v zámecké zahradě, která sloužila pro místí obyvatele i jako koupaliště.
Začala výstavba dalšího kravína pro 400 dojnic na Borkách.
Vystavělo se osm řadových domků vedle nového hřiště.
Ve spolupráci MNV a Státního statku se začal budovat nový vodovod pro horní část obce, Borka a nový kravín. Jako zdroj vody byly použity tři roubené studně v lokalitě "U zahrad", které dodávají vodu do vodojemu na Hůrce.
V tomto roce byla pro malý počet žáků uzavřena místní škola a děti školou povinné začaly již od 1. třídy dojíždět do školy v Kamýku.
Budova školy byla MNV v roce 1975 pronajata podniku ZPA Jinonice, který zde zavedl výrobu komponentů pro výrobu počítačových tiskáren a pro přístroje regulační techniky. Provozovna s vedoucím Miroslavem Šachem zaměstnávali až 30 zaměstnanců, převážně žen. Ty po předchozím zapracování pracovali na vrtačkách, revolverech, frézkách a při ručních operacích pod dohledem seřizovačů.
V roce 1977 byl dokončen vodovod a začaly další úpravy veřejných prostranství obce, jako vybudování chodníků, úprava parčíku, vybudování veřejného osvětlení a kanalizace.
V rozmezí 1960-1980 se rozrostla osada Žebrakov o velký počet chat - až na 150. Vedle soukromých objektů vyrostly i podnikové chaty: RD Příbram, RaJ Praha, Papírny Lochovice, Masný průmysl Beroun aj.
Od 1. ledna 1980 byly Zduchovice, v souladu s tehdejší vládní politikou při zřizování střediskových obcí, připojeny jako osada ke Kamýku nad Vltavou. Stalo se tak i přes odpor občanů a MNV. Z tohoto důvodu dostávala obec příští desetiletí méně financí pro svůj rozvoj. V roce 1980 měla naše obec 288 trvale hlášených obyvatel.
V letech 1980-81 byla provedena rekonstrukce staršího obecního vodovodu do vodojemu "Na Dolině". Původní potrubí, místy silně zkorodované, bylo nahrazeno polyetylénovým. Budova špýcharu, která v té době sloužila jako archiv ÚV KSČ, dostala novou fasádu a štítová okna.
V roce 1983 pokračovaly práce na regulaci místního potoka. Bylo založeno 50 bm rour o průměru 800 mm od obecního rybníka směrem k Bukovci.
Na jaře 1985 pak pokračovala regulace potoka přes Švarcův a Fořtův sad.
14. května zasáhla naši obec bouře s krupobitím, jaké nemá pamětníka. Přívaly vody vylící se od Bukovce nové potrubí nestačilo pojmout a tak se v okolí školy vytvořilo jezero. Nápor vody nevydržel Švarcův kamenný taras, který se protrhl. Byla silně poškozena ještě nedokončená regulace.
Budova školy byla převedena do vlastnictví ZPA, který v ní instaloval ústřední topení a sociální zařízení pro své zaměstnance.
r. 1986 - Byla dokončena hrubá stavba sportovní klubovny vedle nového hřiště.
r. 1988 - Konal se 3. sjezd zduchovických rodáků při příležitosti oslav 100 výročí od založení SDH.
V roce 1989 - Byla dokončena výstavba dvou domů sídlištního typu s deseti bytovými jednotkami, které nechal postavit Statní statek v lokalitě za Špýcharem.
Pád totalitního režimu v listopadu 1989 přinesl významnou změnu pro obec.
1. 7. 1990 - Zduchovice se v souladu s přáním občanů staly opět samostatnou obcí s vlastní samosprávou. Až do listopadových komunálních voleb byli plněním úkolů Obecního úřadu pověřeni: Milan Vůcha ml. - starosta, Josef Švarc - jednatel, František Vejvoda - finanční referent. Po administrativním a majetkovém oddělení od Kamýka a po přípravě voleb bylo v listopadových volbách zvoleno jedenáctičlenné zastupitelstvo: Václav Černý, Jaroslav Hampejs, Bohumil Kofroň, Jaroslava Králíčková, Vladimír Slepička, Milan Špindler, Josef Švarc, Viktor Švarc, František Vejvoda, Milan Vůcha st. a Milan Vůcha ml.
Na ustavujícím zasedání 4. 12. 1990 byl starostou obce zvolen Josef Švarc. Obecní úřad byl v této době postaven před řadu nových úkolů. Především musel řešit majetkoprávní otázky v souvislosti s restitucemi majetku v obci.
Objekt zámku včetně hospodářských budov byl vrácen původním majitelům: paní Švagrové, rozené Havlíkové a paní ubíjivé, vdově po Zdeňku Havlíkovi.
Dědicům po panu Bartošovi byly vráceny budovy statku č. p. 30.
Školní budova byla vrácena obci a pronajata ZPA za 36 000 Kč ročně.
Byla vypracována vyhláška o ochraně životního prostředí, která zrušila skládku tuhých odpadů "Na Drahách" a na Bukovci. Byla provedena asanace těchto skládek a zajištěny kontejnery pro separovaný odpad.
Dohodou s firmou VEPA byl zajištěn další provoz prodejny potravin a drobného zboží domácí potřeby, kterou příbramská Jednota nechtěla dále provozovat.
V roce 1993 byla zřízena na návsi veřejná telefonní budka a položena kabelová elektrická přípojka k rodinným domkům za Nohejlovnou.
V roce 1994 bylo v listopadových volbách zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo: starosta- Viktor Švarc a zastupitelé František Vejvoda, Jaroslav Hampejs, Bohumil Kofroň, Vladimír Slepička ml., Václav Černý a Jaroslava Králíčková.
V roce 1995 ukončily ZPA výrobu ve školní budově, tu si pak následně pronajala firma Hübner (šití pracovních oděvů).
Byla postavena montovaná hala vedle požární zbrojnice, která se využívá jako garáž a sklad strojů a nářadí obce.
V roce 1996 byla postavena nákladem 128 000 Kč nová čekárna autobusu a restaurována barokní socha sv. Jana Nepomuckého.
V červnu firmu Hübner v budově školy vystřídala firma pana Ludvíka Hubáčka, která vyrábí světelné reklamy.
V roce 1997 bylo položeno potrubí pro odvod dešťové vody kolem rodinných domků za Nohejlovnou a opravena komunikace do Horního Třtí.
V roce 2001 dostala budova OÚ novou střešní krytinu a okna byla opatřena mřížemi.

(zdroj: Brožura vydaná v r. 2008 ke 120. výročí založení SDH ve Zduchovicích - autoři Josef Švarc a Miroslav Škach)


Kontakt

12. června 2009 v 1:25 | -tom- |  Kde nás najdeteKontaktní adresa :

SDH Zduchovice
Zduchovice 41
262 63 Kamýk nad Vltavou( Tomáš Vůcha - jednatel sboru )

Mapa

12. června 2009 v 0:19 | -tom- |  Kde nás najdete
mapa 1
mapa 2
mapa 3

Historie SDH Zduchovice

11. června 2009 v 15:16 | -tom- |  Historie SDH Zduchovice
Historie Sboru dobrovolných hasičů ve Zduchovicích

Když v sedmdesátých letech 19. století začaly v Čechách vznikat první hasičské sbory, zejména pak po vydaní zákona o požární policii v r. 1876, cítili i zduchovičtí radní potřebu založit spolek, který by chránil životy a majetek všech občanů. Rozhodli se proto svolat na den 11. listopadu 1888 valnou hromadu, na níž se za členy vznikajícího hasičského sboru přihlásili tito občané:

BARTOŠ Josef, rolník
ČERNÝ Václav
HAMPEJS František
HEISLER Václav, lesní
KNITTEL Augustin
MAREŠ Bedřich
NOHEJL František ml.
ŘEHOŘ František
ŠIMÁČEK František
ŠVARC Antonín
VOSTAREK František
BARTOŠ Josef, truhlář
FEJT Jan
HAMPEJS Josef
CHAURA Karel
KYSELÝ Alois
MAŘÍK Prokop
NOVÁK Jan
ŘÍHA František
SLEPIČKA Matěj
VELAS Čeněk
BLÁHA Matěj
FIŘT Josef
HAMPEJZ Václav
KAISER František
MÁCHA Václav
MAŠEK Jan
PEŠTA Josef
SILBERNÁGL Karel
ŠPLÍCHAL Václav
VONDRA Jan

O týden později, 18. 11. 1888, se na ustavující schůzi přihlásili další čtyři členové: Josef Černý, František Nohejl st., František Suchopár, František Vondra.
Prvním velitelem byl zvolen Antonín Švarc, předsedou Bedřich Mareš, jednatelem Václav Heisler a pokladníkem Václav Říha.
Ve svých začátcích to hasiči neměli rozhodně lehké. Chyběla požární technika a zkušenosti. Při tom, jak dokazují zápisy v kronice, bylo požárů dost. Venkovská stavení bývala převážně dřevěná, střechy doškové, okolo stavení stodoly se slámou a senem a kůlny se dřevem a ty se stávaly snadnou potravou požáru. A k tomu přispívalo svícení svíčkami a petrolejkou,
Zduchovičtí hasiči jen v letech 1889-1900 zasahovali při hašení deseti požárů, z toho ve třech případech přímo v domovské obci a v dalších případech v Drážkově, Třtí, Větrově, Jelencích a Krásné Hoře. K hašení používali ruční hasicí stříkačku, jejíž svěcení se konalo 4. srpna 1889.
Ale nebyly to pouze požáry, kde naši hasiči zasahovali. Povodeň v červenci 1889 a znovu v dubnu následujícího roku zaplavila ratejnu ve zduchovickém zámeckém objektu, kde bydlela zámecká čeleď. Voda v jejich příbytcích sahala do výše 1,5 m a ohrožovala životy dětí. Obětavostí hasičů se podařilo děti dostat do bezpečí, takže došlo jen, jak praví první zápis v kronice "k poškození šatstva, peřin a něco živobytí".
O tom, že si zduchovický sbor získal velice záhy dobré jméno a uznání jak doma, tak i v okolí svědčí kronikářský zápis Josefa Fursta, tehdejšího jednatele sboru: "Zasloužilý bratr p. Antonín Švarc, velitel sboru byl v povinnosti té od počátku sboru až do r. 1894, když byl na věčnost povolán dne 23. 12. 1894. Pohřeb jeho konán 26. 12. t. r. za přítomnosti Sboru zdejšího, dolnohbitského , hornohbitského, luhovského, kamýckého, krásnohorského, hříměždického, svatojánského a Borského v počtu členů celkem 109 a mnoho velikého účastenství občanů zdejších i přespolních."
Kromě svého hlavního poslání - chránit občany a jejich majetek při živelných pohromách, plnili hasiči i funkci kulturně osvětovou. Nacvičovali a hráli ochotnická představení, pořádali ples, taneční zábavy o místních poutích a posvícení, připravovali masopustní maškarní průvody po vsi, zúčastňovali se veřejných hasičských cvičení, župních sjezdů, či akcí mimořádného významu, jako byla příkladně jubilejní zemská výstava v Praze r. 1891. Účast hasičů v uniformách dodávala slavností ráz i církevním obřadům v místí zámecké kapli nebo při průvodech o slavnostech Vzkříšení a Božího těla.
Velkou událostí byl 20. sjezd hasičské župy 20. června 1926 v naší obci, ke kterému se dostavilo 45 hasičských sborů s 354 členy a třiceti páry koní i s povozy. Domácí sbor se vyznamenal jak ve cvičení s žebříky, sekyrkami a stříkačkou, ale také slavnostní úpravou obce.
S ruční stříkačkou zasahoval náš sbor v období let 1901 až 1935. V deseti případech pomáhal hasit požáry v okolních obcích, v šesti případech v domovské obci. Jmenovitě:
26. 10. 1912 - požár domu č. 10 p. Josefa Černého.
10. 8. 1916 - požár stodoly Václava Kociána a domu č. 27 Františka Hampejse.
V r. 1925 - požár stohu.
O požáru stavení p. Jana Vondry 18. 6. 1929 píše kronikář: "Sbor zdejší se 14 členy byl v deseti minutách v činnosti, avšak hořící již stavení zachrániti nebylo možno. Hlavní úlohou hasičů bylo uhájiti stavení č. 2, které se již chytalo, avšak spojeným úsilím hasičstva podařilo se oheň omeziti pouze na hořící již budovu."
28. 6. 1935 - požár stodoly p. Maška č. p. 17.
4. 12. 1935 - požár stodoly, chléva a kůlny p. Bohuslava Slepičky č. p. 9.
V roce 1936 se sbor dočkal po 47 letech své existence motorové stříkačky. Slavnost jejího svěcení se konala 5. července za účasti osmi sborů a župního starosty Františka Horycha a jednatele Žďárka. Vysvěcení prováděl kamýcký pan farář Václav Dvořák.

Zásahy Zduchovického sboru v létech 1936-2007

16. 6. 1936 - Zduchovice, požár kůlny Bohuslava Bláhy č. p. 75,
11. 8. 1937 - Višňová, požár domu,
16. 6. 1938 - Zduchovice, požár domu p. Josefa Bláhy,
1943 - Kamýk, požár domu p. Trojana
1945 - Kamýk, shořela továrna na zpracování kůží p. Meduni,
1946 - Horní Hbity, požár statku p. Vacka a sousedů. O pomoc i rozhlas Zduchovičtí hasiči přijeli jako první přespolní pomoc,
1952 - Zduchovice, požár domu p. Aloise Silbernágla,
1961 - Zduchovice, požár hospodářské usedlosti p. Špimánka "V lukách" po zásahu blesku,
29. 7. 1967 - Zduchovice, požár stodol zámeckého objektu s uskladněným senem a slámou,
8. 9. 1969 - Zduchovice, požár lesa na Bukovci,
15. 9. 1973 - Zduchovice, požár skladu sena u kravína st. statku,
Srpen 1977 - Zduchovce - požár kombajnu na poli,
3. 6. 1979 - Zduchovice, požár lesa v Hatích,
23. 7. 1983 - Zduchovice, požár travin a keřového porostu v lokalitě "U Roušala",
30. 7. 1983 - Velká, požár lesa,
9. 2. 1984 - Kamýk, požár skladu v kasárnách,
22. 3. 1984 - Žebrakov, požár skládky odpadů,
22. 4. 1984 - Větrov, požár rekreační chalupy Dr. Kočvary,
1989 - Kamýk, požár obilí o žních poblíž Vrškamýka,
1990 - požár lesa mezi Oborami a Vápenicemi. Naši hasili s cisternou V3S,
1994 - Dolní Třtí, požár slámy na poli,
1995 - požár lesa u Jablonné, opět hašení pomocí cisterny.
3. 3. 2002 - Žebrakov - požár chaty Vojenských lesů Hořovice,
Srpen 2002 - Kamýk, odstraňování škod způsobených povodněmi a čerpání vody ze zatopených sklepů.

Vybavení sboru požární technikou

Motorová stříkačka PS 16 z. r. 1936
PS 12 1970
PS 8 1960 zakoupena r. 2000
PS 12 1998

Chloubou sboru je historická stříkačka, na jejíž renovaci se podíleli zejména Milan a Tomáš Vůchové (otec a syn), Josef Kadlec st. a Josef Vondra.
Byla v plné parádě převedena s ostatními stříkačkami na sportovním hřišti při oslavě 115. výročí založení sboru. O její zapůjčení projevily zájem i některé okolní sbory pro slavnostní příležitosti.
Renovována byla zásluhou strojníka Tomáše Vůchy i první motorová stříkačka z r. 1935.
V roce 2006 byla renovována pro potřeby našeho sboru starší Avia, která dnes vypadá jako nová. Na její rekonstrukci včetně povrchové úpravy se podíleli zejména: Tomáš Vůcha, Václav Vincze st., Jiří Řehoř, Viktor Švarc st., František Vejvoda ml., Bohumil a Pavel Kofroňovi a Václav Vostarek ml. Veškerá požární technika sboru je umístěna v požární zbrojnici, postavené roku 1970, které pak byla přístavbou v roce 1991 zvětšena její parkovací kapacita.
Výbor SDH dbá na výcvik svých členů a jejich připravenost zasáhnout v případě požáru, či jiné živelné pohromy. Svoji připravenost demonstrují při každoročních okrskových soutěžích požárních družstev. V letech 1970-2006 se naše požární družstvo zúčastnilo mj. 36 okrskových soutěží a v 18 případech se umístilo na 1. místě.

Kulturní a společenská činnost SDH

Třebaže se v posledních desetiletích život na vesnici výrazně změnil, některé kulturní tradice v naší obci zůstávají dosud zachovány i díky aktivitě místních hasičů.
Každoročně je pořádán v lednu Hasičský ples.
Spolu se členy místní TJ pořádají tradiční masopustní maškarní průvod obcí, zakončený taneční zábavou v místním hostinci.
Významnou měrou se podílejí i na organizaci velikonočního Běhu do Bukovce.
Při "Pálení čarodějnic" 30. dubna drží požární hlídky.
Pokračují i v tradici autobusových zájezdů na různé tematické výstavy (Země živitelka, Zahrada Čech) a po krásách naší vlasti.
Ke sboru patří i kapela "Hasičanka", založená v roce 1965. Současnou Hasičanku tvoří dnes již šedesátníci: Fanda Říha - bicí, Viktor Švarc - harmonika, Pepa Švarc - harmonika, Jarda Hampejs - saxofon.
Kapela dosud hraje při životních jubileích občanů, svatbách, maškarních merendách a při podobných akcích.
Sbor se významnou měrou podílel na výstavě a zvelebování obce: výstavba vodovodu, vybudování chodníků, požární nádrže, úpravě místních komunikací apod.
Každoročně se rovněž aktivně účastní jarního a podzimního úklidu obce, výřezu křovin podél cest a sběru kovového odpadu.
Množí mladí členové sboru jsou také členy Tělovýchovné jednoty Zduchovice, která má své zastoupení ve čtyřech kategoriích okresních fotbalových soutěží: Mužstvo žáků, dorostenců, A mužstvo dospělých a B mužstvo dospělých.
Je velice potěšitelné, že se stále daří udržovat členskou základnu, doplňovat ji mladími nejen z tradičních starousedlických hasičských rodin, ale i těch, kteří v naší obci zapouštějí kořeny. Sbor si také váží svých členů pamatuje na ně při jejich životních jubileích a v neposlední řadě vždy pokládal za svoji morální povinnost vzdát čest svým zemřelým členům a doprovodit je na jejich poslední cestě.

Naše vzpomínání končíme dnes již historickou výzvou, kterou do kroniky zapsal župní starosta František Horych při župním sjezdu 20. 6. 1926 ve Zduchovicích.

Vzhůru bratři, vzhůru k práci, povinnost, když zavolá,
Českých hasičů ať prapor první všude plápolá.
Kdo se pod náš prapor hlásí, nechť v památný tento den,
Vzpomene, že pro hasičstvo nezištná je práce jen.
Budeme-li všichni svorni, dokážeme před světem,
Hasičstvo, že otužilé, národa je výkvětem.

(zdroj: Brožura vydaná v r. 2008 ke 120. výročí založení SDH ve Zduchovicích - autoři Josef Švarc a Miroslav Škach)

Soutěž 5. okrsku v Kamýku nad Vltavou dne 6.6.2009

9. června 2009 v 16:44 | -tom- |  Soutěže
Okrsková soutěž 5. okrsku se uskutečnila dne 6.6.2009 v Kamýku nad Vltavou, na louce za přehradou. Mimochodem, o kvalitě povrchu se asi zcela shodnu s názorem našich kolegů z SDH Hrachov ( http://www.sdhhrachov.estranky.cz/ ). Co se týče "týlového" zabezpečení - tedy občerstvení, tak dle mého názoru mohlo být blíž parkovacím místům nebo parkovací místa blíže občerstvení, ale to je spíše na domluvě mezi obchodníky a pořadatelem.

Teď už raději k samotné soutěži. Zúčastnilo se jí celkem 9 družstev (3x SDH Zduchovice, 3x SDH Velká, 1x SDH Hrachov, 1x SDH Drážkov a 1x SDH Kamýk nad Vltavou).
Zduchovice připravily do soutěže družstvo "A" a "B" v kategorii do 35 let a družstvo v kategorii nad 35 let (jehož jsem měl tu čest být členem - letos ale poprvé v roli levého "hrotu" a ne jako doposud v roli strojníka). Velká nasadila po jednom družstvu do kategorie muži do a nad 35 let a nezklamaly ani ženy z Velké (škoda, že byly jediné). Hrachov přijel s jedním družstvem v kategorii muži do 35 let. Drážkov přijel s jedním družstvem nad 35 let a pořadatelský sbor Kamýk nad Vltavou nasadil jedno družstvo mužů rovněž nad 35 let.

Po nástupu a rozlosování započali jednotliví soutěžící zdolávat překážkovou dráhu.


V jakém pořadí a s jakými výsledky jednotliví soutěžící skončili teď nejsem schopen uvés (pouze jen, že nejlepší čas dosáhl Pepa Toman z Velké). Dobře měl ale "našlápnuto" soutěžící (kterému náš velitel přezdívá "Kempéz") Filip z Hrachova. Škoda (ale jen pro Hrachováky - pozn. autora), že spadl z kladiny. Po skončení disciplíny měli hoši z Velké čas 72,42; Zduchovice "A" 73,60; Hrachov 84,77; Zduchovice "B" 87,91; Velká ženy (místo kladiny mají "kozu" výšky 80cm - tedy dřevěnou) měly čas 92,92.

Do "královské" disciplíny, tedy na útok, již postupně nastoupily všechny družstva v předem rozlosovaném pořadí.

Oproti nákresu je potřeba pouze uvést, že naše soutěž se dělala se dvěmi hadicemi B.

Informace k jednotlivým útokům nemohu uceleně sdělit, neboť jsem se rovněž připravoval na svůj výstup v družstvu "veteránů". Z mých postřehů jen vím, že hoši z Hrachova měli nějaký problém na vedení B, snad rozpojené půlspojky u rozdělovače. Mně osobně se stalo něco podobného u proudnice, kde se mi podařil na konci udělat neskutečný"zamotanec" a při snaze jej uvolnit samozřejmě "vystřelila" proudnice a okusil jsem vodu Kamýcké přehrady (nebyla zase až tak studená - pozn. autora). Z výsledkové tabule lze vyčíst konečné časy útoků : muži do 35 let - Zduchovice "A" 30,75; Velká 31,65; Zduchovice "B" 33,47; Hrachov 58,62. Muži nad 35 let - Kamýk nad Vlt. 33,32; Velká 45,06; Zduchovice 50,93 a Drážkov 54,33. Opět naši kluci "projeli" na štafetě, protože ačkoliv jsme měli útok lepší, v konečném součtu jsme prohráli rozdílem 0,26 sek. Myslím, že pokud by hoši z Hrachova neměli takovou smůlu, mohli pořadím rozhodně zamíchat.


Konečné pořadí :
kategorie do 35 let

1. SDH Velká
2. SDH Zduchovice A
3. SDH Zduchovice B
4. SDH Hrachov

kategorie nad 35 let

1. SDH Kamýk nad Vlt.
2. SDH Velká
3. SDH Zduchovice
4. SDH Drážkov

kategorie ženy

1. SDH Velká

Putovní pohár si z Kamýku odvezli opět hoši z Velké - gratulujeme.

Příště se ale rozhodně nedáme a pokusíme se Velkou konečně porazit. Nebo kluci z Hrachova, koukejte pilovat, ať to těm Veličákům konečně někdo nandá !!!

PS: Přidal jsem nějaké fotky, tak můžete juknout do galerie.